לא תוכלי
להתגרש
בלי אישור בעלך
בעלך רשאי לדרוש
שתוותרי על זכויותייך
על נכסייך
אפילו על ילדייך
לעולם לא תוכלי
להינשא שוב
ללא קבלת גט מבעלך -
כל ילד שתלדי יהיה ממזר
זו המציאות
עבור 1 מתוך 5 נשים
המבקשות להתגרש
עולם ללא עגונות
אפשר לבחור
באהבה ובכבוד הדדי
אפשר ליצור

זו המציאות עבור 1 מתוך 5 נשים בארץ המבקשות להתגרש

בישראל היום

החוק מעניק לבעל את הזכות המוחלטת לסרב לאשתו להתגרש
ולהציב כל תנאי שירצה.
אלפי נשים לכודות מכיוון שבעליהן לא משחררים אותן מנישואיהן.

יש דרכים רבות להינשא,
אבל יש רק דרך אחת להתגרש – ברבנות.

אנו מאמינים כי לכל אישה יש זכות לעזוב את נישואיה
ללא צורך בקבלת רשות, ללא עונש וללא תנאים.

עמותת מבוי סתום מובילה שינוי
עבור אלפי נשים עגונות בישראל.

אפשר לשנות את המציאות הזאת.

קיימים פתרונות במסגרת ההלכה.
קיימים פתרונות במערכת המשפטית.
יש הרבה דברים שאפשר לעשות
בכדי להגן על עצמנו, על אחיותינו, על בנותינו.

הצטרפו אלינו.
יחד נוביל את השינוי.

בעזרת מבוי סתום בעשר השנים האחרונות, למעלה מ-
0
נשים קיבלו ייעוץ וייצוג משפטי
0
נשים קיבלו גט
0
נשים קיבלו ליווי ותמיכה רגשית
עדויות: נשים מספרות
מהתקשורת
השותפים שלנו: