יוצרים תקדימים

עתירות לבג"ץ הן כלי המביא לתקדימים משפטיים המסייעים להגנה על עגונות ומסורבות גט

מבוי סתום בתקשורת

העלאת המודעות הציבורית והתקשורתית בנושא עגונות ומסורבות גט למידע נוסף ראו מבוי סתום בתקשורת.

מובילים שינוי

מאז היווסדו ב-1995 עוסק ארגון מבוי סתום בנושאי עגינות וסרבנות גט. בנוסף לסיוע המשפטי והנפשי שאנחנו מעניקים לנשים העגונות, אנחנו מעורבים בזירה הציבורית, ופועלים לשינוי