בחרנו בחתונה הלכתית שלא כדרך הרבנות בגלל מספר סיבות, קודם כל – היה חשוב לנו לשמור על המסורת אבל בלי לאבד את ערך השיוויון והכבוד ההדדי שחף מתהליך הנישואין ברבנות ובעיקר בטקס החופה. שנית, רצינו שיהיה לנו חיבור מיוחד עם הרב, כאדם שאנחנו מעריכים ומוקירים כאיש ערכי ולא בגלל הטייטל של ״רב״, במפעל הרבנות לא חשבנו שנוכל למצוא רב שיקדיש לנו זמן ללימוד, היכרות אישית וחוויה יהודית מעמיקה. לבסוף, רצינו להדגיש שהחתונה שלנו בשנת 2018 היא גם אקט פוליטי: אפשר גם בלי ! מוסד הרבנות הוא איננו רכיב אינטגרלי מחתונה יהודית בישראל. רק על-ידי ניתוק המוסד ממעגל החיים היהודי, נוכל להחזיר את הציבור בישראל אל היהדות.