write to us copy icon 1
כתבי לנו
talk to us icon 1
דברי איתנו

אירועים, הרצאות וקמפיינים

ארגון "מבוי סתום" שואף למגר לחלוטין את תופעת הנשים העגונות, כך שלא יהיו נשים שייקלעו למצב של עגינות או של מציאות המונעת מהן להיות חופשיות.

כדי לגייס תמיכה רחבה אנחנו פועלים במרחב הציבורי והוירטואלי באמצעות אירועים, הרצאות, קמפיינים ומיצגים ציבוריים. הכל על מנת להגביר את המודעות הציבורית לבעיה, ליצור לחץ על מקבלי ההחלטות ליישם את הפתרונות לבעיית העגינות ולקדם עולם ללא עגונות.

להזמנת הרצאה