כתבי לנו
דברי איתנו

חקיקה ושינוי מדיניות

אחת הזירות החשובות בקידום שינוי ציבורי היא הכנסת, בית המחוקקים שבו נקבעים החוקים המשפיעים על כולנו. בתור ארגון המקדם שינוי ציבורי אנחנו מוצאים את עצמנו לא אחת נדרשים להגיע לכנסת, אם לצורך קידום הצעות חוק, אם לצורך מניעה של הצעות חוק פוגעניות ואם לצורך השתתפות בוועדות הכנסת הנוגעות לענייננו.

בעמוד זה ניתן למצוא החוקים שהיינו שותפים בקידומם, ניירות עמדה שהגשנו לוועדות הכנסת השונות ונהלים חדשים שקידמנו מול משרדי הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (ביטול סעיף 7), התשע"ח-[10]2017

בהצעת חוק זו, הוצע לבטל כליל את סעיף 7 לחוק. בהתאם לסעיף זה, אדם שאינו רושם את נישואיו או את גירושיו יישא בעונש מאסר בן שנתיים. הוראה זו עלולה לחול על כל זוג העורך טקס זוגיות פרטי ללא רישומו. עונש מאסר לבני זוג אשר ערכו טקס נישואין פרטי מהווה פגיעה בזכויות יסוד לחופש דת ולצנעת הפרט ועומד בסתירה לערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הצעת החוק טרם התקבלה.

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – ביטול כריכה), התש"ף-2019[9]

מוצע לבטל את האפשרות לכרוך אל הליך הגירושין בבית הדין הרבני את העניינים הנלווים. עם זאת, בהתאם להצעת חוק זו, נישואין וגירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה או תושביה יישארו בשיפוטם הייחודי של בתי הדין הרבניים. הצעת החוק טרם התקבלה.

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (הסכמי קדם נישואים), התשע"ד-[4]2013

מטרת הצעת חוק זו היא מניעת סרבנות גירושין באמצעות חתימת בני הזוג על הסכם קדם נישואין. הוצע כי הסכם קדם הנישואין יכלול איסור התנית סיום הנישואין בעניינים נלווים, כגון משמורת הילדים, מזונות הילדים וחינוכם, ענייני ממון ועוד. נוסף על כך, הוצע כי במסגרת ההסכם ייקבע תמריץ כספי שישלם בן זוג סרבן לבן הזוג המבקש לסיים את הנישואין עד לסיום הנישואין בפועל. למעשה הסכמי קדם נישואים כבר מתקיימים בפועל אך רבים מן הזוגות נמנעים מלחתום עליהם. לפיכך, הוצע להפוך את ההסכמים לנורמה בחוק. הצעת החוק טרם התקבלה.

הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התש"ע-2010[3]

מטרת ההצעה הינה לאפשר מינוי של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים. זאת בניגוד למצב המשפטי הקיים היום שבו מאיישים גברים בלבד כמעט את כל התפקידים בבתי הדין הרבניים. הוצע להביא לביטולה של הדרישה הייחודית לכשירות לדיינות או לרבנות, כשירות הניתנת בישראל לגברים בלבד. הצעת החוק טרם התקבלה אבל בג"ץ (8123/14) פסק בעתירה שהגישו מבוי סתום, ויצו ונעמת כי יש לאפשר גם לנשים להתמודד לתפקיד.

הגבלות על סרבני גט

תיקון לחוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1955 'החוק לקיום פסקי דין של גירושין' המכונה גם 'חוק הסנקציות' מאפשר לבית הדין הרבני להטיל צווי הגבלה על סרבן גט, למשל צו איסור יציאה מן הארץ, עיקול חשבון הבנק, שלילת רישיון נהיגה ואף מאסר, במקרים שבהם פסק הדין לחיוב גט אינו מקוים והוא מתמיד בסירובו לתת גט. התיקון לחוק קובע כי על בתי הדין לקיים דיונים במועדים קבועים במקרים של סרבנות גט.