write to us copy icon 1
כתבי לנו
talk to us icon 1
דברי איתנו

ייעוץ וייצוג משפטי

20% מהנשים שמתגרשות בישראל חוֹווֹת סחטנות או עגינות. לפעמים קשה לקרוא לחוויה בשם.
במשך השנים אנחנו פוגשות נשים רבות שחושבות שתהליך הגירושין חייב להיות כזה, אבל זה לא כך.

אם קורים לך אחד או יותר מהדברים הבאים, את כנראה חווה סרבנות גט, או נמצאת בסכנת עגינות:

  • בעלך מציב תנאים לגט
  • בעלך דורש “שלום בית” בבית הדין אף על פי שאתם חיים בנפרד
  • בעלך מעכב את הליך הגירושין בתירוצים מלאכותיים
  • בעלך נעלם בישראל או ברח לחו”ל ואינו מגיע לדיונים
  • בעלך מאיים לברוח לחו”ל במסגרת השיח על גירושין
  • בעלך במצב רפואי שלא מאפשר לו לתת גט
  • התיק תקוע בבית הדין ואין התקדמות

אנו מייצגות מסורבות גט ועגונות במאבק על הגט כבר יותר מעשרים שנה.
באמצעות הידע המשפטי וההלכתי שנצבר בארגון, אנו פורסות בפני בית הדין את העילות לחיוב גט ודורשות להטיל על הבעל סנקציות עד מתן הגט.
במקרים בהם יש בכך צורך, אנו דואגות לערעור, לצווי הבאה, לגט שליחות ועוד.
במקרים בהם הבעל אינו יכול לתת גט או אינו בנמצא, אנו מחפשות פתרונות הלכתיים יצירתיים כדי לשחרר את האישה מנישואיה ללא גט.
במקרים בהם בית הדין הממלכתי אינו מספק פתרון הולם, אנו נעזרות גם בבתי דין פרטיים.

צרי עימנו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני

אנו נעניק לך ייעוץ וייצוג משפטי בהתאם לצרכייך.
תוכלי למלא את הטופס הבא, או לחלופין לשלוח דוא”ל לכתובת: ms@mavoisatum.org
 
call us icon

תוכלי לפנות אלינו בטלפון

רוצה ללמוד עוד?
התרשמי מסיפוריהן של נשים שעזרנו להן