דברי איתנו
כתבי לנו

גם אם כבר התתנתם:

תוכלו לחתום על הסכם למניעת סרבנות גט

הסכם למניעת סרבנות גט הוא כלי מרכזי למניעת בעיות בגירושין שמטרתו למנוע סרבנות גט באמצעות סנקציות כלכליות.

ההסכם למניעת סרבנות גט שאנחנו ממליצים לחתום עליו הוא הסכם הדדי ושוויוני, מבוסס על מנגנון הלכתי הזוכה לתמיכה מצד קשת רחבה של פוסקי הלכה וניתן לאכיפה בבית משפט לענייני משפחה.

אנחנו ממליצים לחתום בנוסף על שטר הבטחון למניעת עגינות של מרכז צדק לנשים.

גלעד וספיר - חתמו על ההסכם | צילום: מאיה אמאדו