העותרים פנו לבג"ץ על מנת שיורו לבית הדין לרשום זוג אשר נישא כדת משה וישראל מחוץ לרבנות כנשואים. בני הזוג ביקשו לחתום לפני הנישואים על תנאי בקידושין בכדי להגן על עצמם מפני חשש של סרבנות גט או עגינות. מאחר שברבנות לא אישרו להינשא עם תנאי בקידושין הם העדיפו להינשא באופן פרטי. בג"ץ דחה את העתירה אך אמר כי הרבנות לא יכולה שלא לרשום זוגות רק בשל חתימתם על הסכם.