העתירה הוגשה לבג"ץ בעקבות סירובם של בתי הדין הרבניים לשקול אישה לתפקיד מנכ"לית.

העתירה התקבלה ותוקנו התקנות. לצערנו נשיא בתי הדין יכול לעקוף את הצורך לקיים מכרז פתוח בו ניתן לשני המינים להתחרות על התפקיד, ולמנות דיין מכהן לתפקיד, ללא מכרז.

תוך כדי דיונים בעתירה הורה בית הדין העליון להנהלת בתי הדין למנות סמנכ"לית לבתי הדין הרבניים וכך נעשה.