בשנת 2014 קיבלה העותרת "גט זיכוי" מבית הדין הרבני בצפת. מאחר והבעל היה "צמח", נכנס בית הדין לנעליו של הבעל בפרוצדורה הלכתית מרשימה ושחרר את האישה מכבליה. בשנת 2017, לאחר שאדם שאינו קשור לתיק הגיש ערעור על פסק דין זה, קבע בית הדין הרבני הגדול כי יתקיים דיון בתיק הגירושין.

על כך הגיש ארגון מבוי סתום עתירה לבג"ץ בה נקבע כי בית הדין הרבני הגדול אינו רשאי לדון בתיק, ונמנעה עגינות נוספת של האישה לשנים ארוכות.