תיקון לחוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1955

'החוק לקיום פסקי דין של גירושין' המכונה גם 'חוק הסנקציות' מאפשר לבית הדין הרבני להטיל צווי הגבלה על סרבן גט, למשל צו איסור יציאה מן הארץ, עיקול חשבון הבנק, שלילת רישיון נהיגה ואף מאסר, במקרים שבהם פסק הדין לחיוב גט אינו מקוים והוא מתמיד בסירובו לתת גט. התיקון לחוק קובע כי על בתי הדין לקיים דיונים במועדים קבועים במקרים של סרבנות גט.