הצעת חוק אשר תאפשר לנשים עגונות או מסורבות גט לקבל את שירותי בנק הזרע כדי ללדת ילדים שאינם ממזרים. הצעת החוק טרם התקבלה.