מטרת ההצעה הינה לאפשר מינוי של אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים. זאת בניגוד למצב המשפטי הקיים היום שבו מאיישים גברים בלבד כמעט את כל התפקידים בבתי הדין הרבניים. הוצע להביא לביטולה של הדרישה הייחודית לכשירות לדיינות או לרבנות, כשירות הניתנת בישראל לגברים בלבד.

הצעת החוק טרם התקבלה אבל בג"ץ (8123/14) פסק בעתירה שהגישו מבוי סתום, ויצו ונעמת כי יש לאפשר גם לנשים להתמודד לתפקיד.