מטרת הצעת חוק זו הינה לקבוע כי הסמכות לדון בהתרת נישואין של בני זוג אשר בחרו להינשא בנישואין אזרחיים מחוץ לישראל, למרות כשירותם להינשא בישראל, תהא מסורה לבתי המשפט לענייני משפחה. הצעת החוק טרם התקבלה.