בהצעת חוק זו, הוצע לבטל כליל את סעיף 7 לחוק. בהתאם לסעיף זה, אדם שאינו רושם את נישואיו או את גירושיו יישא בעונש מאסר בן שנתיים. הוראה זו עלולה לחול על כל זוג העורך טקס זוגיות פרטי ללא רישומו.

עונש מאסר לבני זוג אשר ערכו טקס נישואין פרטי מהווה פגיעה בזכויות יסוד לחופש דת ולצנעת הפרט ועומד בסתירה לערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הצעת החוק טרם התקבלה.