מטרת הצעת חוק זו היא מניעת סרבנות גירושין באמצעות חתימת בני הזוג על הסכם קדם נישואין.

הוצע כי הסכם קדם הנישואין יכלול איסור התנית סיום הנישואין בעניינים נלווים, כגון משמורת הילדים, מזונות הילדים וחינוכם, ענייני ממון ועוד. נוסף על כך, הוצע כי במסגרת ההסכם ייקבע תמריץ כספי שישלם בן זוג סרבן לבן הזוג המבקש לסיים את הנישואין עד לסיום הנישואין בפועל.

למעשה הסכמי קדם נישואים כבר מתקיימים בפועל אך רבים מן הזוגות נמנעים מלחתום עליהם. לפיכך, הוצע להפוך את ההסכמים לנורמה בחוק. הצעת החוק טרם התקבלה.