הגבלות על סרבני גט

תיקון לחוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1955 'החוק לקיום פסקי דין של גירושין' המכונה גם 'חוק הסנקציות' מאפשר לבית הדין הרבני