לק', עולה מצרפת, ארבעה ילדים שנולדו לה מבעלה עוד בצרפת. אלא שכבר שם הבעל חדל לתפקד, לא פרנס את משפחתו ולא טיפל בילדים, התנהג כלפי ק' בצורה מחפירה והתעלל בה. לפני שנים אחדות עלתה המשפחה לארץ. ק' קיוותה להשתקע בארץ והבעל סירב. בסוף שנת 2009 הגישה ק' תביעת גירושין, אך ביום שבו נמסרה לו התביעה ברח הבעל מהארץ והותיר את ק' עגונה. שליחי בית הדין וכן אנשים נוספים פנו לבעל בבקשה לתת לה גט, אך הוא התמיד בסירובו עד היום.עו"ד גיתית נחליאל הגישה בשם ק' תביעת נזיקין, אשר נמסרה לבעל בצרפת. הבעל לא הגיב לתביעה, ובית המשפט נתן פסק דין בלא תגובתו. ק' זכתה בפיצויים על עגינותה בסך 124,000 ש"ח, אותם תוכל לגבות מחלקו של הבעל בדירה שרכשו בארץ.