שנה לאחר שי' ומ' נישאו הם כבר חבקו ילדה, י' ציפתה לחיים שלווים עם מ' שהבטיח שלא יעזוב אותה לעולם. שנתיים לאחר שנישאו שכח מ' את הכרזת אהבתו והגיש תביעת גירושין בבית הדין הרבני. כל זאת קורה בצל רומן מתועד שמנהל מ'.

במקביל לתביעת הגירושין קובע בית המשפט פס"ד למזונות, אולם מ' בחר להתעלם מחובותיו כלפי ילדתו ולא שילם את דמי המזונות כלל, ובשל כך נאסר לא פחות מ-11 פעמים. לאחר מספר שנים מגישה האישה תביעת גירושין גם מצידה. הדיון הראשון בעניינם של הצדדים מתקיים מספר שנים לאחר הגשת התביעה הראשונה וזאת לאור ניסיונות הצדדים ליישב את המחלוקות ביניהם. בדיון זה קובע בית הדין בתל אביב כי הוא דוחה את תביעת האישה מאחר ולא הוכיחה את העילה לחיוב הבעל בגט או לחילופין לא הוכיחה כי הבעל אינו מעוניין בשלום בית.

בדיון הבא, שמתקיים שנה וחצי מאוחר יותר נסוב ברובו בנושא המזונות ובית הדין מנסה לשכנע את י' לוותר ולהעביר את הסמכות לדון לבית הדין כל זאת תוך התעלמות מכך שמ' כלל אינו משלם אותם, ומבלי להבין שזוהי לא הנקודה שבשלה הוא אינו נותן לה גט. בפסק הדין של הדיינים פרובר, גולדברג, וביבי מבית הדין האזורי בתל אביב נכתב כי מאחר ומ' מוכן לתת גט ככל שהאישה תסכים להעביר את הסמכות לדון במזונות לבית הדין- נדחית תביעת האישה לגירושין ועל הצדדים להגיע להסכם.חצי שנה לאחר מכן, מ' כמובן עדיין אינו משלם דבר מחובותיו אך מבקש מבית הדין להפחית את החוב, וי' מבקשת להביא את ידועתו בציבור להעיד בפני בית הדין כדי להוכיח את עילת הגירושין. נקבע דיון לשמיעת העדה ולאישור הסכם גירושין. אולם למרות רצונה של י' היא לא מצליחה להגיע להסכם עם מ' ולכן מודיעים לבית הדין שלא ניתן להגיע להסכם ומבקשים לשמוע את העדות של ידועתו בציבור של מ'. בית הדין לא מוכן לזמן את הידועה בציבור לעדות, ובסירובו זה הוא עומד שלוש פעמים נוספות בהן י' מגישה את הבקשה.יש לציין כי בית הדין נתן לי' להבין את עמדתו לפיה ככל שענייני המזונות ימשיכו להתנהל בבית משפט ולא בבית הדין הם לא יביאו בחשבון את העבודה שהוא אינו משלם אותם כעילה לגט, ובעניין הידועה בציבור- גם אם תוכיח עובדה זו עדיין לא יראו בכך עילה לגט.לבסוף, רק בשנת 2008 ורק לאחר שי' מוותרת על למעלה מ 60% מחובותיו של מ' עבור מזונותיו ביתו, מגיעים הצדדים להסכם גירושין שאותו בית הדין מאשר, לא לאחר שי' נאלצת לוותר על כתובתה, הפחתת דמי המזונות שנקבעו, ומבלי שנשמעו עדיהלאחר 8 שנים מתביעת הגירושין הראשונה שהוגשה, מקבלת י' את הגט המיוחל.