אני מרגישה שאתן לי בית. ובלעדי מבוי סתום והתמיכה של העובדות הסוציאליות לא יודעת איך הייתי מסתדרת. זה לתת אויר ויציבות וחיוך לנשים שהמציאות פחות מחייכת אליהן. וזה מדהים בעיני.