מאד מחזק שיש גוף נשי שמבין את מצוקת דחיית הגט, זה נתן לי בטחון לא להיכנע לתנאים של הרבנות והבעל ולהבין שלא בושה לקבל עזרה ותמיכה. הצוות היה מאד נגיש וקשוב ועשה כל שביכולתו בשיתוף פעולה לקדם את עניני. תודה לכולם.